ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Općenito

BELAMAKS PROM d.o.o. u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i one su detaljno opisane u Politici sustava upravljanja osobnim podacima, koja je objavljena na našoj web stranici.

Voditelj obrade osobnih podataka

BELAMAKS PROM d.o.o.
Obrtnička 12, 10434 Strmec Samoborski
Tel:+385 1 3364 069
e-mail: info@belamaks.hr
web:belamaks.hr

Prikupljanje osobnih podataka

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati, kao što su: ime i prezime, identifikacijski broj, slika, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, privatna e-mail adresa, biometrijski podaci, podaci o obrazovanju… Obrada osobnih podataka je radnja izvršena na osobnim podacima, poput prikupljanja, čuvanje, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Prilikom posjete našoj web stranici BELAMAKS PROM d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam Vi izričito dali uz privolu za njihovo korištenje.

Naznaka poduzetih mjera zaštite osobnih podataka

Naša web stranica primjenjuje tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, kako bismo Vaše osobne podatke zaštitili od manipuliranja, gubitka te zabranili pristup neovlaštenim osobama. Naše mjere sigurnosti redovito se poboljšavaju sukladno tehnološkom napretku.

Prava ispitanika

Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu. Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice ili na adresi voditelja. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom. 

Opća oredba o zaštiti osobnih podataka
Zakona o provedbi opće uredbe za zaštitu osobnih podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP

OBRASCI

Politika sustava upravljanja osobnim podacima.pdf

Zahtjev za ispravak osobnih podataka koji se obrađuju.pdf

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka koji se obrađuju.pdf

Zahtjev ispitanika da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi.pdf

Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade.pdf

Zahtjev za pristup osobnim podacima koji se obrađuju.pdf

Zahtjev za brisanje osobnih podataka koji se obrađuju.pdf

Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor.pdf